2021. január 1-je óta az SZ-PLAST Ablak bemutatótermében a leggyakrabban elhangzó két szó: otthonfelújítási, és támogatás. Az 50%-os kedvezményt biztosító konstrukció még mindig létezik (sőt), de vajon milyen szabályokkal igényelhetők a milliós nagyságrendű, akár vissza nem térítendő támogatás 2022-ben? Írásunkban most összefoglaljuk a lakásfelújítási támogatás 2022-es szabályait a tavalyi változásokkal és az igénylés részleteivel együtt.

Tavaly év eleje óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakóingatlanjukat. A Portfolio számos alkalommal foglalkozott már a támogatással, ebben a blogposztban összefoglaljuk a feltételeket, figyelembe véve az elmúlt egy évben a kormány által végrehajtott változásokat is.

Ki igényelheti? Az otthonfelújítási támogatás 2022 szabályai

Az otthonteremtési támogatást szabályozó 518/2020-as kormányrendelet alapján az igényelheti a támogatást, aki:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • legalább egy 25 év alatti gyermeket nevel saját háztartásában,
 • magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • magyarországi tb-jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1 éves (akár külföldi) tb-jogviszonyavan legfeljebb 30 napos megszakítással (a felsőoktatási jogviszonyt, a gyedet, a nyugdíjasok kiegészítő tevékenységét vagy a katások tb-jét is figyelembe véve), tavaly óta az elfogadható 30 napos megszakítás már nem számít bele az 1 éves jogosultsági időszakba,
 • 2021 szeptembere óta a tb-jogviszonyba az is beleszámít, ha valaki nyilatkozik arról, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, melyek Magyarországon is egyenértékűen elismert oklevélhez vezetnek,
 • nem rendelkezik köztartozással,
 • egyedülálló, házas, elvált vagy élettársi kapcsolatban élő egyaránt élhet.

Azonos lakóhellyel rendelkező házas- és élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik a támogatást, a tb-jogviszonyra vonatkozó feltételt elég egyiküknek teljesíteni, a köztartozásra vonatkozót viszont mindkettejüknek kell. Közfoglalkoztatottak (vagyis a köznyelvben közmunkások) nem igényelhetik a támogatást.

Otthonfelújítási program 2022: a lakásfalújítási támogatás igénylése

A támogatás a felújítási munkákat követően utólag, csak egy alkalommal vehető igénybe úgy, hogy:

 • december 31-éig nyújtható be a kérelem,
 • az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be,
 • teljes elutasítás esetén az előírt határidőkön belül ismételten is benyújtható az igénylés, bizonyos esetekben egyszer hiánypótlás tehető.

Az igénybe vevő személyére, gyermekére és az ingatlanra vonatkozó feltételeknek elég az igénylés időpontjában megfelelni. A támogatás iránti kérelem a Magyar Állam Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon a kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen, kormányablaknál nyújtható be. Együttes igénylés esetén az igénylők bármelyikének ügyfélkapujával beküldhető az igénylés. Az igénylés során a vállalkozói szerződés és az anyag-, illetve munkadíjról szóló számlák, valamint a számlaösszesítő mellett számos dokumentumot és nyilatkozatot mellékelni kell, ezek listája itt olvasható, letölteni nyomtatványokat innen lehet.

50 százalékos támogatás az államtól: az otthonfelújítási támogatás összege

Az otthonfelújítási támogatás összege:

 • maximum 3 millió forint,
 • a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható),
 • fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe.

Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön. Ez jellemzően azt jelenti, hogy a teljes számlaösszeg 25%-át mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő. Minderről otthonfelújítási támogatás kalkulátor is elérhető. Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés.

Lakásfelújítás: milyen ingatlanra vehető fel az otthonfelújítási támogatás?

Olyan ingatlanra igényelhető a támogatás, amely:

 • az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont (nyaralótehát nem lehet),
 • az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van (lízingelt vagy a Nemzeti Eszközkezelő tulajdonában lévő ingatlanra tehát nem vehető fel),
 • osztatlan közös tulajdon esetén 2021 szeptembere óta a feltételt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján a szülőknek, illetve gyermekeknek együttesen kizárólagos használati joga áll fenn a támogatással érintett lakásra vagy annak alapterülete legalább 50%-ára vonatkozóan,
 • a felújítási támogatás 2022-től érvényes szabályai alapján a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű gyermekek tulajdoni hányada is beleszámít az elvárt 50 százalékos tulajdoni hányadba,
 • legalább egy éve az igénylő és legalább egy gyermeke lakóhelyéül szolgál, vagyis állandó lakcímük van benne (a számlákat ettől függetlenül korábban is el lehet kezdeni gyűjteni),
 • utóbbi alól kivételt képeznek bizonyos esetekben a szolgálati lakások.

Az egyéves bentlakási kötelezettség alól kivételt jelent az elmúlt egy évben tulajdonba került (pl. megvásárolt) vagy ingatlannyilvántartásba újonnan bejegyezett ingatlan is. Ha pedig az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél a lakóhelyre vonatkozó feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a támogatást egyedülállóként 2021 szeptembere óta kedvezőbb szabályok mellett veheti igénybe. Csak tartózkodási hely címén lévő vagy kizárólag a nagykorú gyermek tulajdonában lévő lakásra nem vehető fel a támogatás, másvalaki haszonélvezeti jogának fennállása, bejegyezett jelzálogjog vagy zártkerti besorolás viszont nem kizáró tényező, sőt, a lakóházzal azonos helyrajzi számon szereplő gazdasági épület, tároló vagy pince felújítása is támogatható. A még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. Az eladott ingatlanra az új tulajdonos is ismét igényelheti az otthonfelújítási támogatást akkor, ha az új tulajdonos az előző igénylőnek nem a hozzátartozója.

Hány éves korig? A lakásfelújítási támogatás szabályai a gyerekre

Olyan gyermek után igényelhető a támogatás, aki:

 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke,
 • 25 év alatti, vagy fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult,
 • az igénylővel közös lakóhellyel (vagyis állandó lakcímmel) rendelkezik a felújított ingatlanban.

A támogatás a még meg nem született, de 12. hetét már elért magzatra és felsőoktatásban tanuló vagy önálló munkaviszonyban álló gyermekre is igényelhető. Megváltozott munkaképességű gyermeknek számít, így a 25. életévre vonatkozó korlátozás nem érvényes arra, aki gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül. Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor a gyermeket nevelő fél igényelheti a támogatást, ha viszont mindketten nevelnek gyermeket, akkor a legfeljebb 3 milliós támogatás 50-50%-ára jogosultak. Az egyik fél lemondó nyilatkozattal azonban lemondhat a teljes összegről a másik szülő javára.

Otthonfelújítási támogatás számlák, számlaösszesítő, vállalkozási szerződés minta

A felújítási munkák igazolására vállalkozói szerződést, anyagköltségről és munkadíjról számlát, valamint számlaösszesítőt (minta itt elérhető) is be kell nyújtani:

 • a rendeletben meghatározott építési tevékenységek valamelyikére (lásd alább) a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek, a vállalkozói szerződés minta itt elérhető,
 • a felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni, együttes igénylés esetén házastársak vagy élettársak nevére és címére kell szólniuk, átutalással teljesített számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését a banki átutalást igazoló dokumentum vagy a fizetési számlakivonat (bankkivonat) másolatával, amelyen egyértelműen beazonosíthatók az egyes kiegyenlített számlák tételei.

Még mindig van kérdésed? Ne Légy szégyenlős, segítünk!

Fordulj hozzánk bizalommal:

6728 Szeged, Külterület 4.
+36 (62) 549-329

Forrás: Portfolio