0

SZ-PLAST ABLAK

a mi ablakunk

Lakásfelújítók, figyelem: nagy könnyítéseket és néhány szigorítást is bevezetett a kormány!

Novák Katalin pénteki bejelentésének megfelelően megérkeztek a hétvégén az első lényeges változások a január 1-jén elindított otthonfelújítási támogatás és a február 1-jén debütált kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön szabályaiban. A talán legtöbbeket érintő változás az, hogy mégsem kell az otthonfelújítási hitel folyósítását követő egy éven belül „lezavarni” a felújítást.

Szombaton megjelent a Magyar Közlönyben a 183/2021. számú kormányrendelet, ez alapján április 21-ével, szerdával módosul a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. kormányrendelet és a CSOK bizonyos részletszabályai is. Nézzük a legfontosabb változásokat!

EGY NAGY KÖNNYÍTÉS

Eddig úgy volt, hogy a kamattámogatott hitel felvevőinek az otthonfelújítási kölcsönből elvégzett munkálatok számláit a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolniuk kell a hitelintézet felé. Ezt a sokak által bírált rendelkezést a rendelet hatályon kívül helyezi, így nem kötelező a hitel folyósítását követő egy éven belül lezavarni a felújítást, a már felvett hitelek esetében sem.

“Cserébe” a kérelemhez megfelelően csatolni kell az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát annak vállalásáról, hogy az otthonfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. A hitelkérelmet már benyújtók ezt (a módosítás hatálybalépését követő 30  napon belül) a részükre megküldött felszólítás kézhezvételét követő 60. napig kötelesek megtenni. Figyelni kell emellett továbbra is arra, hogy ha a megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el az otthonfelújítási kölcsön kölcsönszerződésben megállapított összegének 25%-át, akkor a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 60 napon belül egy összegben a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak. Könnyítés az otthonfelújítási hitelt felvevők kis részének, hogy a tanulói jogviszonyról nyilatkozni is elég lesz igazolás beszerzése helyett.

EGY SZIGORÍTÁS

Eddig úgy volt, hogy aki az otthonfelújítási kölcsönre vette igénybe a második gyermek után járó 1 milliós vagy a harmadik után járó 4 milliós (és minden további gyermek után 1-1 milliós) jelzáloghitel-csökkentést, az akkor is igénybe vehette az otthonfelújítási támogatás általa igényelt akár 3 milliós összegét, ha az otthonfelújítási hitelből már nem maradt akkora tartozás, amit csökkenthetett volna a támogatással. Az új szabály szerint azonban aki az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett igénybe,

NEM VEHET IGÉNYBE MAGASABB OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGET ASZÁMLÁVAL IGAZOLT FELÚJÍTÁSI ÖSSZEG ÉS A JELZÁLOGHITEL-CSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS KÜLÖNBÖZETÉNÉL.

Ha például valaki 3 milliót venne fel otthonfelújítási támogatásként, de a felújítási hitelére már igénybe vette az 1 milliós jelzáloghitel-csökkentést, akkor csak 2 milliót kaphat.

Tanulság: ha van másik jelzáloghitele is az igénylőnek, akkor érdemes annak a tartozásnak a csökkentésére fordítani a gyermekek után járó jelzáloghitel-csökkentést, ez esetben nem csökken a felvehető támogatás összege. A változásnak megfelelően a kérelem során benyújtandó dokumentumok listája bővül egy nyilatkozattal arról, hogy ha részben vagy egészben otthonfelújítási kölcsöntartozására nézve érvényesítette a jelzáloghitel-csökkentési támogatást az igénylő, akkor ennek tényéről, továbbá hogy a  jelzáloghitel-csökkentési támogatást mely hitelintézetnél fennálló milyen kölcsöntartozására, valamint – több érintett kölcsöntartozás esetén melyikre nézve – mekkora összegben vette igénybe.

…ÉS EGY ÚJ LEHETŐSÉG

Eddig úgy volt, hogy az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez legalább 1 éve a támogatott ingatlanban kellett lakni (állandó lakcím), ez alól az elmúlt 1 évben megszerzett ingatlan, illetve született gyermek volt kivétel, ilyenkor eltekintettek az 1 éves bentlakási kötelezettségtől. Most viszont egy újabb kivételt fog tartalmazni a jogszabály: ha az igénylő és a gyermek a munkája következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – annak jellegéből következően köteles (illetve az  igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt) a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni, akkor szintén igénybe veheti saját tulajdonú (másik) ingatlanára a támogatást. Továbbra is feltétel, hogy a szülőknek és a gyermek(ek)nek együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkezniük a felújított lakásban.

A rendeletek számos további újdonságot is tartalmaznak, melyeket IDE kattintva találsz meg.

Forrás: Portfolio

Ezekre figyelj oda, ha felvennéd az 50%-os állami támogatást!

Már javában tart a felújítási hullám, de még mindig nem késő igénybe venni a renoválás felét finanszírozó állami támogatást. Blogsorozatunkban mindent elárulunk a 2022. december 31-ig elérhető támogatásról, és ebben nem más, mint a szegedi Sz-Plast Ablak szakértője, Szabó László lesz segítségünkre. 

Ha már körvonalazódott, hogy mire szeretnénk felhasználni a maximum 3 millió forintos támogatást, akkor is érdemes figyelni a szabály apró részleteire, mert ha nem voltunk elég figyelmesek a kivitelezés megkezdése előtt, könnyen megtorpedózhatjuk saját pályázatunkat. 

EZEKRE FIGYELJ ODA, HA IGÉNYBE SZERETNÉD VENNI A TÁMOGATÁST! 

Az otthonfelújítási támogatás részletszabályait a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet határozza meg. Fontos szem előtt tartani, hogy maga a támogatás utófinanszírozással történik, azaz először el kell végezni a munkát, és csak a számlák és/vagy szerződések birtokában, utólag igényelhetjük a munka költségeinek a felét, de maximum 3 millió forintot. Az állam által nyújtott pénzbeli hozzájárulást egy személy csakis egy alkalommal, legkésőbb 2022. december 31-éig igényelheti.

A lakás felújítására a támogatást csak akkor lehet igénybe venni, ha: 

 • igénylő saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelnek háztartásukban,
 • és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel (kivéve, ha a gyermek még nem érte el egy éves korát, vagy ha az ingatlannyilvántartási bejegyzés egy évnél nem régebbi)
 • és az igénylők, valamint velük együtt élő kiskorú gyermekeik együttes tulajdoni hányada eléri legalább az 50%-ot.

Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

MILYEN TOVÁBBI ELVÁRÁSOK VANNAK? 

A támogatás igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázat benyújtójaa legalább egy éves társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezzen, és ne legyen köztartózása. Nem mindegy az sem, ki végzi a felújítást. 

A lakás felújításáról 2021. január 1-je után kelt vállalkozási szerződést kell kötni, és a vállalkozó nem lehet a támogatást igénylő közeli hozzátartozója, és a pályázók nem lehetnek tulajdonosai és nem tölthetnek be tisztséget sem a vállalkozásban. A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni. A számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és címére kell szólniuk, és olyan számlákat nem lehet elszámolni, amelyeket a Falusi CSOK esetében már benyújtottak.

Amennyiben valamennyi kritériumnak megfelelünk, már bele is vághatunk a munkálatokba. A kérelmek elbírálásának további részleteiről blogsorozatunk következő részében számolunk majd be.

Egyszülős családok is felvehetik az otthonfelújítási támogatást

Nemcsak az együtt élő házas- vagy élettársak, hanem az egyszülős családok is igényelhetik a kormány 50%-os otthonfelújítási támogatását. A maximum 3 millió forintig igényelhető összegről kérdeztük az SZ-PLAST Ablak otthonfelújítási támogatás szakértőjét, Szabó Lászlót.

2021. január 1-től 2022. december 31-ig lehet igényelni az Otthonfelújítási Tamogatást, amely a lakás célú ingatlanok felújítását támogatja a bekerülési költség 50 százalékával, de maximum 3 millió forinttal. Az új lehetőséggel kapcsolatban nem árt előre tájékozódni, mert sok szabálynak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki igényelhesse a forrást. A szegedi SZ-PLAST Ablaknál már külön munkatárs is foglalkozik a felmerülő kérdésekkel, Szabó Lászlóval közösen derítettük ki a részleteket.

Read more

A mi otthonunk blog: kíváncsi vagy, felveheted-e az állami támogatást?

A blogsorozatunk első részében arról volt szó, hogy kik igényelhetik a támogatást. A szabályok közül a legfontosabb, hogy olyan szülők vehetik fel az összeget, akik a 25. életévét még be nem töltött gyermekükkel élnek egy háztartásban, és legalább egy éves – maximum 30 napra megszakított – folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. Természetesen sok fontos kritériumnak kell még megfelelni, így egy kis emlékezetfrissítésként most is érdemes lehet felidézni a részleteket:

Ha megfeleltünk a pályázati kiírásnak, jön a dolog neheze, azaz az igénylés. Szerencsére ez csak első hallásra tűnhet embert próbálónak, valójában egy csomó olyan lehetőségünk van, amik közül éppen a nekünk tetszőt választhatjuk ki.

A kérelmet beadhatjuk elektronikus úton, elküldhetjük postán, és a kormányablaknál is benyújthatjuk személyesen:

 • Elektronikus úton először az ügyfélkapuba kell bejelentkezni, majd a SZÜF felületén a Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására című nyomtatványt kell kitölteni, és csatolni kell az előírt mellékleteket.
 • Postai úton a Magyar Államkincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelmet és mellékleteit kell feladni a Magyar Államkincstár címére (1938 Budapest).
 • Személyesen bármely kormányablakban ugyanezt, a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelmet kell benyújtani a mellékletekkel együtt.

A támogatáshoz szükség van:

 • a felújítással kapcsolatos vállalkozási szerződések másolatára
 • számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolatára
 • az igénylővel egy háztartásban élő gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatára
 • számlaösszesítőre
 • az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatára – ez tulajdonképpen a MÁK oldalán található 1. számú nyilatkozat
 • személyazonosság igazolására szolgáló igazolvány másolatára

Ha mindez megvan, várhatjuk is a támogatás megérkezését. Azonban nem mindegy, milyen költségeket szeretnénk elszámolni a pályázat során. De erről blogsorozatunk következő részében árulunk el több információt.